بیایید با هم آینده را تصویر کنیم

مرامنامه‌ی پیشنهادی بنیاد مردم برای شورای انقلاب و آمارهای نظرسنجی این سند منتشر شد

خدمات پزشکی و روان‌درمانی رایگان به قربانیان سرکوب

هدف ما چیست؟

هدف ما رسیدن به حکومت مردم بر مردم است؛ چکیده‌ی آنچه «دموکراسی» صدایش می‌کنند. بر این باوریم که باید از شعارها و تفاهمات کلی بگذریم و به عنوان یک جامعه در تعامل با یکدیگر دورنمایمان را از آینده شفاف‌تر کنیم؛ چرا که عاقبتِ بی‌هدفی سرگردانی است. یک دورنمای شفاف و قابل تفاهم امکان هم‌راستا شدن نیروهای مختلف را فراهم می‌کند.

ما مردم همچنین نیاز به آگاهی داریم. چندین دهه سرکوب و سیاست‌زدایی سازمان‌یافته فهم سیاسی و اجتماعی را در جامعه مختل کرده. کلیشه‌ها جای حقایق و واقعیت‌ها را گرفته‌اند. تعصبات جای گفت و گو را پر کرده‌اند. باید با هم حرف بزنیم؛ با صدای بلند و بی‌تعارف. در بنیاد مردم می‌خواهیم با شناسایی نقاط ضعفمان امکان رشد سیاسی و اجتماعی را از طریق گفتگو و آموزش تسهیل کنیم. 

ارزش‌های ما

شفافیت

در هر کنشی صداقت و شفافیت در گفتار و کردار مد نظر ماست

استقلال

وابستگی سیاسی و مالی به چهره‌ها یا گروه‌های سیاسی، دولت‌ها، نهادهای امنیتی و رسانه‌های جمعی به هر شکلی برای این بنیاد و اعضایش ممنوع است

مشارکت

ما به مشارکت عمومی چه در تیم اجرایی و چه در ساختن یک آینده‌ی روشن برای ایران ایمان داریم

دیدگاه انتقادی

به رویکرد انتقادی به خود و سوژه‌هایمان متعهدیم

تعهد به مردم

متعهدیم به تقویت جبهه‌ی مردم در مقابل قدرت مستقر؛ به دور از هر گونه مصلحت‌اندیشی و مماشات

نقشه‌ی راه ما

ماموریت این بنیاد مردمی تنها مربوط به وضعیت انقلابی موجود نیست. ما در تمام مراحل بعدی هم نیازمند ساز و کاری هستیم که فارغ از شکل نظام سیاسی حاکم بتواند موضع ما مردم را در مورد موضوعات مختلف مشخص کند.

می‌خواهیم «مطالبه‌گری» را زندگی کنیم؛ مطالبه‌گری به معنی حضور مستمر را در عرصه‌‌های سیاسی و اجتماعی و تاثیر گذاری بر نهاد قدرت.

فاز اول

درک صورت مسئله

فضای سیاسی ایران وضعیت پر هرج و مرجی را در جبهه‌ی مخالفان جمهوری اسلامی تجربه می‌کند. رسانه‌های موافق و مخالف حکومت از یک سو، جدل‌های سنتی سیاسی از سویی دیگر راه عموم جامعه را بر فهم واقعیت‌ها بسته اند. ما نگران تصمیم‌گیری شهروندان تحت فشار قدرت‌ها و رسانه‌ها هستیم. 

از طریق پرسش‌نامه‌هایی متنوع سعی خواهیم کرد با اتکا به داده‌ها تصویر دقیق‌تری از آنچه در سر ما مردم می‌گذرد را بسازیم. با اشراف به اینکه تعداد پاسخ‌های دریافتی محدود خواهد بود، سعی خواهیم کرد با حفظ تنوع در جامعه‌ی مشارکت‌کنندگان، به معنی‌دارترین شکل ممکن به تفسیر داده‌ها بپردازیم. گزارش مستقیم از داده‌های دریافتی تصویری کلی از طبع عمومی ما مردم را نسبت به مسائل مختلف مشخص خواهد کرد.

فاز دوم

تحلیل و معنابخشی داده‌ها

در مرحله‌ی بعدی متخصصین تحلیل داده‌ها در کنار کارشناسان حوزه‌های سیاسی و اجتماعی اطلاعات دریافتی را از طریق شیوه‌های علمی به تحلیل‌های دقیق‌تری تبدیل خواهند کرد. نتیجه‌ی این پردازش درک ترس‌ها، ضعف‌ها و نقاط قوت جامعه خواهد بود.

فاز سوم

آموزش

درک داده‌های موجود به تولید محتوایی هدف‌مند برای ما مردم  کمک خواهد کرد. این محتوا از یک سو جامعه را برای درک وضع موجود آماده می‌کند و از سوی دیگر کمک می‌کند در مقابل موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی به یک موضع انتقادی برسد. چرا که در حکومت مردم بر مردم درگیری آگاهانه با امر سیاسی حیاتی است.

نظرسنجی شماره‌ی یک: ائتلاف

انقلاب مردم ایران شرایط پیچیده‌ای را از سر می‌گذراند. مسئله‌ی ائتلاف (شورای هماهنگی) و همه‌ی موضوعات مربوط به آن از روزهای آغازین پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی مطرح شد و تا امروز به شکل روزافزونی در جمع معترضان مورد بحث و نقد قرار گرفته است. اگر این انقلاب را در نسبتش با مردم تعریف کنیم، سوال بزرگ بنیاد مردم در این لحظه این است که مردم واقعا در مورد ائتلاف چه فکر می‌کند؟ چه انتظاراتی از آن دارند؟ حوزه‌ی وظایفش را چطور تعریف می‌کنند؟
 
چرا شرکت شما در این نظرسنجی مهم است؟
اول: با شرکت در یک نظرسنجی دموکراتیک کمک می‌کنید به درکی موشکافانه‌تر از مسئله‌ی ائتلاف و نظر مردم در رابطه با آن دست پیدا کنیم.
دوم: در صورت توافق جمعی با شکل‌گیری ائتلاف، کمک می‌کنید زمینه را برای تعریف کارکردها، وظایف و محدودیت‌هایش فراهم کنیم.
سوم: به افرادی که قابلیت حضور در عرصه‌ی ائتلاف را دارند کمک می‌کنید با اعتماد به نفس بیشتری امکان حضور خود در عرصه‌ی ائتلاف را بسنجند و به تصمیم نهایی‌شان برسند.

ما که هستیم؟

بنیاد مردم نهادی است مطلقا مستقل، متشکل از متخصصین حوزه‌های فناوری اطلاعات، داده و علوم اجتماعی و سیاسی که سعی دارد با استفاده از دانش موجود، در شفاف‌ترین شکل ممکن به ساختن یک دورنما در وضعیت انقلابی موجود کمک کند. ما به حکومت مردم بر مردم ایمان داریم و بر این باوریم که بعد از جمهوری اسلامی نیز وجود چنین نهادی برای حفظ دموکراسی و توجه نهاد قدرت به آنچه مردم می‌خواهند حیاتی خواهد بود. 

به لحاظ ساختاری، این بنیاد مردمی متشکل از متخصصین گروه اجرایی، حامیان  و سفیران این نهاد خواهد بود که به شکل داوطلبانه و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت مالی به پیشبرد این هدف کمک می‌کنند. امید ما این است که با پیشرفت این پروژه و نمایش دستاوردهای آن، گروه بزرگتری از متخصصان داخل و خارج ایران را در مراحل آتی گرد هم بیاوریم.

حامیان

مانا نیستانی

مانا نیستانی

در تمام این سال‌ها هر گروه و دسته‌ای مدعی بوده که می‌داند مردم چه می‌خواهند. در نبود تشکل‌های آزاد و نظرسنجی‌های دقیق و علمی، فهم اینکه مردم واقعا چه می‌خواهند ناممکن شده است. بنیاد مردم می‌خواهد به جواب این سوال حیاتی نزدیک شود. حالا وقتش است؛ وقت اینکه ببینیم با خودمان چند چندیم و چه می‌خواهیم. استقبال هر چه بیشتر از این پروژه‌ی مهم امکان برنامه‌ریزی برای قدم‌های بعدی را فراهم می‌آورد.

گلشیفته فراهانی

گلشیفته فراهانی

‌تا آنجا كه توانستم سعى كردم انعكاس صداى مردم ايران باشم. امروز بعد از ١٥ سال تبعيد، شايد نبضِ زندگى در كوچه پس كوچه‌هاى يزد و اراك و تهران را آنطور كه هست نمي‌شناسم. بهتر و دقيقتر شنيدن خواسته‌هاى مردم درون ايران براى ايرانيان خارج بسيار مهم است تا صداى مردم ايران را دقيقتر و رساتر و همانطور كه هست به گوش جهان برسانند؛ نه آنطور كه خود برداشت مي‌كنند.
حسین رئیسی

حسین رئیسی

تحقق اصول حقوق بشر، رفع هر نوع تبعیض ‌و خشونت، تضمین عدالت اجتماعی و لغو مجازات اعدام را نیازهایی ضروری برای تامین و تحقق دمکراسی می دانم. بنیاد مردم نهادی شخص محور نیست. برنامه، تخصص و قانون محورش هستند. این بنیاد می‌تواند با تکیه بر آرمان‌های جمعی برای دستیابی به خیر و‌ سعادت جمعی جامعه، پیشرو باشد. از این رو، حمایت و همراهی با آن به منزله‌ی گام برداشتن در مسیر انقلاب «زن زندگی آزادی» است.

فریبا بلوچ

فریبا بلوچ

ایران کشوری‌ست تاریخی که در طول چند هزار سال عمرش عقاید، ملت‌ها، سلایق و فرهنگ‌های متفاوتی در آن شکل گرفته‌اند. تمام تلاش‌های بشردوستانه‌‌ای که در جریانند، رفع تبعیض‌ها و کمبودها و همچنین تقویت موجودیت‌ها و داشته‌ها را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هدف قرار داده‌اند. در این دوره‌ی حیاتی، بنیاد مردم تلاش دارد تا با ایجاد بستری برای گفتگویی عمومی توجه مردم و اهالی سیاست را به این موضوعات جلب کند.

داریوش اقبالی

داریوش اقبالی

به هنگامی که دنیا فکر ما نیست، برای مرگ هم در خانه جا نیست، اگر خاموش بنشینیم روا نیست… همبستگی با مردم و مردمِ با همبستگی، در سایه‌ی پذیرش تفاوت‌ها و مشارکت آگاهانه و مسالمت‌آمیز در راستای ریشه‌کنی یک درد مشترک تنها راه نجات ایران و ایرانی است.

زر امیرابراهیمی

زر امیرابراهیمی

انسان برای تغییر نیاز به شناخت عمیق از خود و پیرامون خود دارد. جراحت نیاز به درمان و درمان نیاز به دانش دارد. صبوری باید کرد، عمقش را سنجید. درد اگر هست نیاز به ریشه‌یابی دارد. من هر کجا باشم با ما، من می‌شوم. من سعادت فردی‌ام را در سعادت جمعی‌مان معنا می‌کنم. از درک دردهایم در سرزمین‌ مادری‌ام همراه با مردم سرزمینی که ریشه‌هایم را در آن کاشته‌ام استقبال می‌کنم. باشد که با هم نوری شویم در تاریخ، که با هم آگاهی را به این گذر تاریخی اهدا کنیم. باشد که با همه‌ی تفاوت‌هایمان، با هم و در کنار هم آینده‌ای آزاد را رقم زنیم.

گروه اجرایی

امین انصاری

امین انصاری

موسس و مدیر اجرایی

رویای من حکومت مردم بر مردم است؛ رویایی که شاید در شرایط امروز محقق شدنش بعید به نظر برسد. با این حال محکومم به امیدوار بودن و می‌خواهم در کنار باقی عزیزانی که به این رویا باور دارند یک قدم به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر شوم. بنیاد مردم نقطه‌ی شروع ماست در راهی پر فراز و نشیب و بی‌نهایت. 

مهنوش راد

مهنوش راد

تولید محتوا

ما مردم هیچ وقت شانس گفت و گو، تبادل عقاید و مطالبه‌ی حقمان را نداشتیم. «بنیاد مردم» نوید فراهم کردن چنین بستری را می‌دهد. من عمیقا معتقدم که اگر ما مردم بتوانیم با هم حرف بزنیم، حتما می‌توانیم راهی را برای آزادی و نجات پیدا کردن از این همه سیاهی پیدا کنیم.

ايمان افتخاری

ايمان افتخاری

نظارت بر کیفیت و تحليل داده‌ها

برای کمک به ترسیم آینده‌ی این حرکت مردمی نیاز به درک صحیحی از خواسته‌های مردم بر اساس تحلیل‌های علمی داده‌محور داریم. به عنوان یک متخصص در این زمینه امیدوارم بتوانم کمکی در جهت شفاف‌سازی و تحلیل درست نظرات جامعه‌ی آماری مورد نظر داشته باشم.

شایلین اسداللهی

شایلین اسداللهی

گزارش شاهدان

برای آنکه صدای زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها باشیم، برای دادخواهی و برای فردایی آزاد، به عنوان یک شهروند در جهت اطلاع‌رسانی شفاف به این گروه پیوستم.

هیوا مهاجر

هیوا مهاجر

تحلیل داده

به نظر من یکی از تهدیدهای جدی برای ایران فردای آزادی نداشتن  چشم‌انداز شفاف و برنامه‌ریزی دقیق است. بنیاد مردم را گروهی مصمم برای کمک به دفع این تهدید دیده‌ام و امیدوارم بتوانیم در کنار هم  ‌‌‌به‌کارگیری نظرات و اطلاعات آزاد را برای ترسیم تصویر فردا فارغ از تعصبات فردی و گروهی تمرین کنیم. 

نرگس مجیدی

نرگس مجیدی

شبکه‌های اجتماعی

‌در فضای سیاسی ایران جای نهادی مردمی که از قدرت جدا باشد خالی بوده. بنیاد مردم پاسخ جامعی را برای چنین کمبودی  در ساز و کار سیاسی ایران فراهم می‌کند. نظرسنجی‌های بی‌طرفانه‌‌ی این نهاد می‌تواند دریچه‌ای باشد به شروع گفتگو درباره‌ی دموکراسی در ایران.

نادر برادران

نادر برادران

طراحی گرافیک

یک ایران آزاد بدون شنیده شدن صدای طبقات سرکوب شده‌ی جامعه، بدون اطمینان از اینکه اقلیت‌ها در صحنه حضور دارند و بدون حق بیانگری عمومی و بدون سانسور ممکن نیست. من به قدرتی که در مردم وجود دارد مومنم و اعتقاد دارم بنیاد مردم می‌تواند راهی برای پاسخ دادن به این نیاز باشد.

کارن جوینده

کارن جوینده

تغییرات سازمانی

برای سرعت بخشیدن به فرایند انقلاب از طریق ترسیم چشم‌انداز و دورنمایی از آرای آزاد نیاز به ساز و کاری داریم؛ برای ایجاد آگاهی در مردم درباره‌ی انتخاب‌های پیش رو و همچنین اطمینان از انعکاس صدای تمامی اقشار جامعه‌ی ایرانیان داخل و خارج کشور.

 دلیل استفاده از نام مستعار و آیکون ما به جای اطلاعات حقیقی از برخی افراد گروه اجرایی:

اول: احترام به انتخاب برخی از این افراد در همراهی با بنیاد به شکل غیرعلنی. ایجاد یک حریم امن برای متخصصینی که بتوانند همراهی‌مان کنند اهمیت داشته و دارد.

دوم: امنیت و پایداری فعالیت‌های مجازی بنیاد، به این معنی که حتی در نبود مدیر اجرایی یا افرادی که چهره و هویتشان پیداست، فعالیت‌های بنیاد توسط افرادی معتمد از این گروه بدون امکان شناسایی بدون وقفه ادامه پیدا خواهد کرد. 

کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی

به منظور تضمین بی‌طرفی و اطمینان از کیفیت پرسشنامه‌ها و گزارش‌های بنیاد مردم از «کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی» دعوت کردیم که به عنوان ناظر و مشاور با ما همراه شود. این گروه که در چند ماه گذشته فعالیت خودش را آغاز کرده تا این لحظه حدود ۲۰۰ نفر از اساتید و دانشجویانی از دانشگاه‌های معتبر جهان را با خود همراه کرده‌ است. فهرست نام افرادی از این مجموعه که در تدوین پرسشنامه‌های آینده و تنظیم گزارشات ما را یاری خواهند کرد به زودی در وبسایت اعلام خواهد شد. 

تماس با ما

12 + 10 =