بنیاد مردم، مبارزان داخل ایران را رهبران واقعی خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی می‌داند.

مقدمه

توجه: مرامنامه‌ی شورای انقلاب چندی پیش به صورت یک پیش‌نویس از طرف بنیاد مردم در اختیار عموم قرار گرفت. نسخه‌ی پیش رو حاصل اعمال ایده‌هایی است که از طریق یک همفکری عمومی (در قالب نظرسنجی با حدود ۶۵۰۰ شرکت‌کننده) و گفتگو با مشاوران حقوقی به دست آمده‌ است. در بخش‌های بعدی این سند، اطلاعات جمعیت‌شناسی و برخی آمارهای توصیفیِ حاصل از نظرسنجی در اختیار خواننده قرار گرفته است.

سربلندی و آزادی ایران آرزوی مشترک همه ایرانیان است و جمهوری اسلامی دشمن مشترک همه‌ی ماست. اکنون که مردم به صورت گسترده خواهان گذر از نظام سرکوبگر ایدئولوژیک فعلی و استقرار یک حکومت سکولار و دموکراتیک در ایران هستند، شکل‌گیری یک گروه اپوزیسیون متحد و سازمان‌یافته برای کمک به سازماندهی نیروها بر علیه جمهوری اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.

تا امروز نام‌های متفاوتی را بر چنین گروهی گذاشته‌اند: ائتلاف، گروه همبستگی، شورای راهبری و گاهی اسم‌هایی دیگر. فارغ از نام‌گذاری، ترکیب اعضای این گروه و نحوه‌ی همکاری افراد داخل و خارج از کشور هم مورد بحث بوده و هست. مرامنامه‌ی پیش رو اما تنها بر اصول و ارزش‌های این گروه -به هر شکلی که تشکیل شود- متمرکز است و پیشنهاداتی را برای تنظیم تعهدات داخلی به اعضای این گروه، که آن را در این سند «شورای انقلاب» می‌نامیم، پیشنهاد می‌کند.

تعهدات شورای انقلاب

  • اعضای شورا متعهد می‌شوند که با قبول تضاد‌ها و احترام به اختلاف‌نظرها، برای گذر از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک و سکولار در ایران با یکدیگر همکاری کنند.
  • اعضای شورا متعهد می‌شوند که به اصول و تصمیمات شورا پایبند باشند و برای دستیابی به هدف مشترک بر مبنای ساز و کاری دموکراتیک در شورا عمل کنند.
  • اعضای این شورا متعهد به حفاظت از کثرت‌گرایی در ترکیب شورای انقلاب هستند. از این جهت، حتی بعد از شکل‌گیری هسته‌ی اولیه، امکان حضور نمایندگان گروه‌های مختلف را، فارغ از گرایش سیاسی و عقیدتی‌شان و بر اساس تعهد به اساسنامه‌ی شورا فراهم خواهند کرد. همچنین اعضای شورا متعهد می‌شوند که با ارائه‌ی ساز و کاری ایمن و کافی مشارکتِ ناشناس یا نیابتی نمایندگان اقوام و تشکل‌های درون ایران را در شورا ممکن سازند.
  • اعضای شورا به احترام به تنوع قومی، فرهنگی، جنسیتی، مذهبی، سیاسی و مدنی ایران تعهد داده و برای برقراری یک دموکراسی فراگیر، بر مبنای احترام به حقوق و فرهنگ همه‌ی افراد جامعه در چارچوب حفاظت از یکپارچگی سرزمینی ایران تلاش خواهند کرد.
  • اعضای شورا به حفظ استقلال کشور و مصون ماندنش از دخالت‌های خارجی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی، در چارچوب «اولویت منافع ملی»، «احترام متقابل» و «پرهیز از دشمنی با دیگر ملل» متعهد می‌شوند.
  • اعضای شورا به تبعیت کامل از تمامی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های حقوق‌ مدنی و‌ سیاسی و‌ حقوق‌ اقتصادی، اجتماعی ‌و فرهنگی سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون و برابری همگان در مقابل قانون متعهد می‌شوند.
  • اعضای این شورا تعهد می‌دهند که مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را رعایت کنند.
  • اعضای شورا تعهد می‌دهند که با تلاش برای گذر از جمهوری اسلامی به شکلی خشونت‌پرهیز، از هر اقدامی که می‌تواند به آرمان این انقلاب پیشرو یا مردم آسیب برساند خودداری کنند.
  • اعضای این شورا دادخواهی را یکی از ستون‌های گذر از جمهوری اسلامی می‌دانند و برای تحقق آن در رابطه با جنایت‌های جمهوری اسلامی بر علیه مردم خواهند کوشید.
  • اعضای شورا متعهد می‌شوند که مادامی که در این گروه حضور دارند، از تبلیغ ایده‌های شخصی و حزبی در مورد شکل و ساختار حکومتی پرهیز کرده و آن بخشی از جامعه که نماینده‌شان هستند را به تمرین دموکراسی، احترام به حق آزادی بیان دیگر گروه‌ها، تساوی همگان در حقوق و آزادی‌های عمومی‌، معیار بودن اصول حقوق‌ بشر برای رعایت برابری و عدالت، و همچنین پرهیز از توهین و تخریب مخالفین فراخوانند.
  • اعضای شورا در اموری که صلاحیت مداخله در آن را ندارد، مانند تعیین ساختار حکومت آینده، دخالتی نخواهند داشت و این امور را به رای عمومی محول خواهند کرد.
  • اعضای این شورا به حق تعیین سرنوشت سیاسی به عنوان حق فردی و اجتماعی احترام می‌گذراند و تعهد می‌دهند تلاشهای خود را در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان قرار دهند.
  • اعضای این شورا به پاسخگویی به افکار عمومی متعهدند و تلاش خواهند کرد ساز و کار مشخصی را برای شفاف‌سازی و ارائه‌ی گزارش به جامعه برقرار کنند.
  • وظایف ‌و مسئولیت‌های اعضای شورا به صورت داوطلبانه انجام می‌شود. این افراد هیچگونه حمایت مالی از کشورها و‌ قدرت‌های جهانی دریافت نخواهند کرد. در صورت نیاز به حمایت‌ مالی از فعالیت‌های شورا، ساز و کاری برای تامین هزینه‌ها از کمک‌های مالی جامعه ایرانی‌ِ داخل و خارج از کشور برقرار خواهد شد.