دلیل پیشنهاد «مرامنامه‌ی شورای انقلاب» و برگزاری این نظرسنجی، اعتقاد بر اهمیت قانونمندی این شورا (در صورت تشکیل) و شفافیت ارزش‌ها و ساز و کارش است. بر این باوریم که در هر مرحله‌ای از این انقلاب، تنها زیر سایه‌ی شفافیت و همچنین گفتگو و نظارت عمومی، ممکن است بتوانیم به یک آینده‌ی روشن دست پیدا کنیم.

مرامنامه

سربلندی و آزادی ایران آرزوی مشترک همه ایرانیان است و جمهوری اسلامی دشمن مشترک همه‌ی ماست. اکنون که مردم به صورت گسترده خواهان جایگزینی نظام سرکوبگر ایدئولوژیک فعلی با حکومتی سکولار و دموکراتیک هستند، شکل‌گیری یک اپوزیسیون متحد و سازمان‌یافته برای ایجاد تغییرات پایدار ضروری است. 

با در نظر گرفتن این موضوع، مرامنامه ی پیش رو افراد تشکیل‌دهنده‌ی شورای انقلاب‌ را متعهد می‌کند  که به عنوان اعضای این گروه، با هدایت اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون، با یکدیگر همکاری کنند. اعضای شورا، متعهد خواهند بود که تنوع دیدگاه‌ها و تجربیات و پایگاه اجتماعی خود را به عنوان قسمتی از واقعیت موجود بپذیرند  و برای دستیابی به راهکاری مشترک تلاش کنند، تا با همسو کردن اپوزیسون  به سهم خود جامعه‌ را برای رسیدن به ایرانی آباد و آزاد یاری کنند. 

تعهدات شورای انقلاب

  • اعضای شورا متعهد می‌شوند که با قبول تضاد‌ها و احترام به اختلاف‌نظرها، با یکدیگر برای گذر از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک در کشورمان همکاری کنند.
  • اعضای شورا متعهد می‌شوند که به اصول و تصمیمات شورای انقلاب پایبند باشند و برای دستیابی به هدف مشترک بر مبنای ساز و کاری دموکراتیک با یکدیگر همکاری کنند.
  • اعضای شورا متعهد می‌شوند که با ارائه‌ی ساز و کاری ایمن و کافی مشارکتِ ناشناس یا نیابتی نمایندگان اقوام و تشکل‌های درون ایران را در شورا ممکن سازند.
  • اعضای شورا به احترام به تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و مدنی ایران تعهد داده و برای برقراری یک دموکراسی فراگیر، بر مبنای احترام به حقوق همه‌ی اقوام ایرانی در چارچوب مرزهای سیاسی کنونی تلاش خواهند کرد.
  • اعضای شورا متعهد می‌شوند که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر عدالت و برابری برای همه‌ی ایرانیان تلاش کنند.
  • اعضای شورا به حفظ استقلال کشور و مصون ماندنش از دخالت‌های خارجی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی، در چارچوب «اولویت منافع ملی»، «احترام متقابل» و «پرهیز از دشمنی با دیگر ملل» متعهد می‌شوند.
  • اعضای شورا تعهد می‌دهند که با تلاش برای گذر از جمهوری اسلامی به شکلی خشونت‌پرهیز، از هر اقدامی که می‌تواند به آرمان این انقلاب پیشرو یا مردم آسیب برساند خودداری کنند. این گروه همچنین به محاکمه‌ی عادلانه‌ی افرادی که به صورت سازمانیافته بر علیه مردم دست به خشونت زده‌اند متعهد است.
  • اعضای شورا متعهد می‌شوند که آن بخشی از جامعه که نماینده‌شان هستند را به تمرین دموکراسی، احترام به حق بیانگری دیگران، تبعیت از رای اکثریت (بر مبنای هر نفر یک رای)، پرهیز از توهین و تخریب مخالفین فراخوانند

اعضای این شورا متعهد به حفاظت از کثرت‌گرایی در ترکیب شورای انقلاب هستند. از این جهت، حتی بعد از شکل‌گیری هسته‌ی اولیه، امکان حضور نمایندگان گروه‌های مختلف را، فارغ از گرایش سیاسی و عقیدتی‌شان فراهم خواهند کرد. 

مرامنامه شورای انقلاب - بنیاد مردم