آیا «بنیاد مردم» یک سازمان نظرسنجی یا آمار است؟

خیر. تلاش بنیاد فراهم کردن شرایط برای یک گفتگوی آزاد با استفاده از ابزار «نظرسنجی» است؛ نظرسنجی‌هایی از نمونه‌های آماری محدود، در مورد موضوعاتی است دغدغه‌ی عمومی به حساب می‌آیند. بیشتر از اعداد به ظرفیت‌های این ساز و کار برای پرورش یک فرهنگ دموکراتیک علاقمندیم.

چرا به عنوان بخشی از نظرسنجی اسامی مطرح در عرصه‌ی ائتلاف را به رای عمومی نگذاشتید؟

سوال اصلی‌، فهم ایده‌های کلی نمونه‌ی آماری در مورد تشکیل شدن یا تشکیل نشدن ائتلاف بود. با این پیش‌فرض، پرسیدن از اسم‌ها نقض غرض و متعصبانه به حساب می‌آمد؛ تلاشی ضمنی برای نتیجه‌گیری سریع و تحمیل آن به مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی که طبیعتا از آن دوری می‌کنیم. چرا که وظیفه‌ی فراهم آوردن بستر گفتگوست، نه نتیجه‌گیری‌های کلی که الزاما افکار عمومی را نمایندگی نمی‌کنند. 

چرا سوالی در مورد نظام‌های سیاسی در نظرسنجی شما وجود ندارد؟

۱) در نظرسنجی شماره‌ی یک، تمرکز بر موضوع ائتلاف بود.

۲) این سوال مربوط است به بعد از جمهوری اسلامی.

۳) بر این باوریم که پرسیدن این سوال غلط و حتی غیراخلاقی است. قراردادن مشارکت‌‌کننده‌ی این نظرسنجی در مقابل تعداد محدودی گزینه، بدون آموزش لازم در مورد انتخاب‌های موجود از چارچوب‌های اخلاقی خارج بود.

به زودی مطلبی مفصل در مورد اهداف، متدولوژی و محدودیت‌های موجود در نظرسنجی اول را منتشر خواهیم کرد. همزمان با پاکسازی داده‌های دریافتی مشغول نگارشش هستیم.